Skip to main content

Table 7 Spatial − temporal scan of MDR-TB in Guizhou from 2014 to 2020

From: Time trend prediction and spatial–temporal analysis of multidrug-resistant tuberculosis in Guizhou Province, China, during 2014–2020

Time frame Cluster type No. and name of prefectures and counties Center/radius (km) Observed case Expected case LLR RR P-value
2015/1/1 to 2016/12/31 Most likely Guiyang: Nanming (26.57 N, 106.72 E) /
0 km
154 10.83 272.06 15.57  < 0.001
2020/1/1 to 2020/12/31 1st secondary 1. Bijie:
Qixingguan, Dafang, Nayong, Hezhang, Qianxi, Zhijin, Jinsha, Weining
2. Guiyang:
Xiuwen, Qingzhen, Xifeng
3. Liu panshui:
Shuicheng, Zhongshan, Liuzhi
4. Zunyi:
Renhuai
5. Anshun:
Puding, Xixiu, Pingba
(27.30 N, 105.31 E) / 143.79 km 190 92.92 41.89 2.18  < 0.001
2020/1/1 to 2020/12/31 2st secondary 1. Tongren:
Yuping, Jiangkou, Wanshan, Bijiang, Shiqian, Yinjiang
2. Qiandongnan:
Cengong, Sansui, Tianzhu, Zhenyuan, Jinping, Jianhe, Shibing, Taijiang
(27.25 N, 108.92 E) / 97.11 km 71 23.04 32.65 3.17  < 0.001
  1. LLR logarithmic likelihood ratio, RR risk ratio