Skip to main content

Table 1 Demographic and seasonal distribution of human rabies exposure cases at Addis Alem hospital in 2015 and 2016, Northwest Ethiopia

From: Incidence of human rabies virus exposure in northwestern Amhara, Ethiopia

Age group Sex Residence Season
Male
N (%)
Female
N (%)
Total
N (%)
Urban
N (%)
Rural
N (%)
Total
N (%)
Summer N (%) Winter
N (%)
Spring
N (%)
Fall
N (%)
Total
N (%)
< 5 59 (6.4) 63 (6.8) 122 (13.2) 44 (4.8) 78 (8.4) 122 (13) 27 (2.9) 36 (3.9) 37 (4.0) 22 (2.4) 122 (13.2)
5–14 165 (18) 141 (15) 306 (33.1) 86 (9.3) 220 (24) 306 (33) 91 (9.8) 46 (5) 144 (16) 25 (2.7) 360 (39)
15–24 68 (7.4) 48 (5.2) 116 (12.5) 34 (3.7) 82 (8.9) 116 (12) 31 (3.3) 17 (1.8) 48 (5.2) 20 (2.2) 116 (12)
25–34 67 (7.3) 54 (5.8) 121 (13.1) 27 (2.9) 94 (10) 121 (13) 26 (2.8) 34 (3.7) 32 (3.5) 29 (3.1) 121 (13)
35–44 63 (6.8) 25 (2.7) 88 (9.5) 44 (4.8) 44 (4.8) 86 (9.3) 26 (2.8) 15 (1.6) 40 (4.3) 7 (0.7) 88 (9.5)
45–54 42 (4.5) 47 (5.1) 89 (9.6) 141 (15) 75 (8.1) 89 (9.6) 27 (2.9) 18 (1.9) 19 (2.0) 25 (2.7) 89 (9.6)
> = 55 46 (5) 36 (3.9) 82 (8.9) 11 (1.2) 71 (7.7) 82 (8.9) 16 (1.7) 20 (2.2) 40 (4.3) 6 (0.65) 82 (8.9)
Total 510 (55) 414 (45) 924 (100) 260 (28) 664 (72) 924 (100) 244 (26) 186 (20) 360 (39) 134 (14.5) 924 (100)