Skip to main content

Table 1 Antibiotic used in this study and their concentrations

From: Identification and antimicrobial resistance patterns of bacterial enteropathogens from children aged 0–59 months at the University Teaching Hospital, Lusaka, Zambia: a prospective cross sectional study

Antibiotic Abbrev Conc (μg) Bacterial pathogen
    V. cholerae Salmonella E. coli Shigella Campylobacter
Amoxillin/clavulanic acid AMC 20 N Y N Y N
Ampicilin AMP 10 Y Y Y Y Y
Azithromycin AZM 15 Y Y N Y N
Cefdoxime CPD 10 N N Y N N
Cefotaxime CTX 30 Y Y Y Y N
Ceftazidime CAZ 30 N N Y N N
Chloramphenicol CHL 30 Y Y Y Y Y
Ciprofloxacin CIP 5 Y Y Y N Y
Clindamycin CLI 10 N N N N Y
Colistin CST 25 N Y N Y N
Co-trimoxazole CMX 25 Y Y Y Y Y
Doxycycline DOX 30 N N N N Y
Erythromycin ERY 15 Y Y N N Y
Gentamicin GEN 10 Y Y N Y Y
Nalidixic acid NAL 30 Y Y Y Y Y
Neomycin NEO 10 N Y N Y N
Nitrofurantoin NIT 30 Y N N N N
Norfloxacin NOR 10 Y Y N N Y
Spectinomycin SPT 25 N Y N Y N
Streptomycin STR 10 N Y Y Y N
Tetracycline TET 30 Y Y Y Y Y
  1. Abbrev abbreviations, Y yes, N no